Kamu Personeli Danışma Kurulu “Sosyal Diyalog” temasıyla toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur konfederasyonlarının ve yetkili sendikaların genel başkanlarının katılımıyla, “sosyal diyalog” temasıyla düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur konfederasyonlarının ve yetkili sendikaların genel başkanlarının katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında “sosyal diyalog” temasıyla düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Işıkhan, konuşmasına Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayarak başladı. Işıkhan, “Son bir aydır, Türkiye olarak bir taraftan Cumhuriyetimizin 100. yılını, bizim için ifade ettiği anlam ve önemine yakışır bir şekilde kutluyoruz. Ancak diğer yandan da Filistin’de, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan kardeşlerimizin acısını yaşıyoruz. İnsanlığın utancı haline gelen İsrail’in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini kararlılıkla vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Geçmişten bugüne, her daim mazlum ve mağdurun safında yer almış bir millet olarak bugün de Gazze’nin sesi olmaya, onurlu ve adil tavrı korumaya, zulmün karşısında olmaya devam edeceklerine vurgu yapan Bakan Işıkhan, “Özellikle son yıllarda Türkiye olarak mücadele ettiğimiz dahili ve harici mücadele alanlarımız göstermiştir ki Cumhuriyetimizin 100. yılı, her bakımdan büyük bir miladın başlangıcı olacaktır” dedi.

“7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Hizmet Kollarına Yönelik Çok Sayıda Kazanım Elde Edildi”

Işıkhan, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevlileri sendikaları arasındaki sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla KPDK’nın her yıl Mart ve Kasım aylarında toplandığını anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

“İnşallah 2023’ün son toplantısını birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Memur sendikalarımız, hiç kuşkusuz çalışma hayatımızın en önemli temsilcilerinden birisidir. Bu sebeple Bakanlık olarak her fırsatta sosyal paydaşlarımızla bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyor ve sorunların çözümü noktasında da gerekli olan tüm mekanizmalarımızı canlı bir şekilde tutmaya gayret ediyoruz. 20 Ekim’de Üçlü Danışma Kurulumuzu uzun bir aradan sonra yeniden topladık. İşçi ve işveren kesiminin bir araya geldi, bizim de katılımımız oldu. İnşallah bu toplantı sonrasında da benzer verimli sonuçlar elde edeceğimizi umuyorum. Ağustos ayında ise 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik Toplu Sözleşme süreçlerini sizlerle birlikte gerçekleştirdik. 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Görüşmelerinde hizmet kollarına yönelik çok sayıda kazanım elde edildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarıyla da kamu görevlilerinin geneline yönelik bizim de masada üzerinde anlaştığımız hususlar dahil olmak üzere önemli sorunların çözümüne katkı sağladık.”

7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında hizmet kollarında 291 maddede; genele ilişkin de 62 maddede; toplamda 353 maddeyle kazanım sağlandığını kaydeden Bakan Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mevcut durumda yılda dört defa ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesinin aylık olarak ödenmesi, kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlilerinin hac süresince aylıksız izinli sayılması, engellilere yönelik olarak; kamu konutlarında pozitif ayrımcılık sağlanması, mesleki uyum eğitimlerinin düzenlenmesi ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kamu konutlarından yararlanmada engelli kamu görevlileri için ilave süre verilmesi, 1. dereceye gelmiş kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanmasında kamu kurumlarının görüşü alınarak ve yetkili konfederasyonun katkısıyla çalışma yapılması, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun güncel gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi gibi başlıklar toplu sözleşmedeki önemli maddeler arasında duruyor. Bu vesileyle bir kez daha müzakerelerimizin ülkemize ve kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

“12. Kalkınma Planında da Kamu Yönetimine ilişkin bazı politika eksenleri belirlenmiştir”

Bakan Işıkhan, 12. Kalkınma Planında da kamu yönetimine ilişkin bazı politika eksenlerinin belirlendiğine dikkati çekerek, “Kamuda stratejik yönetim konusunda, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin arttırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması, Kamuda Düzenleyici Etki Analizi başlığında, kaynakların verimli kullanılması ve bunları sağlamak amacıyla da mevzuat düzenlemelerinin ilgili paydaşlar üzerindeki muhtemel iktisadi ve sosyal etkilerinin belirlenmesi, Kamuda İnsan Kaynakları başlığında; verimlilik, kaliteli hizmet sunumu, liyakat ilkesinin hakimiyeti ve değişen koşullara ayak uyduran kamu personel sistemi ve Dijital Devlet başlığıyla da dijital kamu hizmetlerinin bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunumunun yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılması amaçlanmıştır” bilgilerini paylaştı.

“Memurlarımızın yaklaşık yüzde 74’ü sendikalıdır”

Türkiye’de sendikacılık kültürünün giderek yaygınlaştığı ve arttığına işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

“Özellikle kamu görevlileri sendikalarımız bugün milyonlarca kamu çalışanlarını içeren bir üye potansiyeline sahiptirler. Sendikacılık sosyal dayanışmanın en önemli itici gücüdür. Bu, aynı zamanda bizim en kadim medeniyet ilkelerimizden birisi olan sosyal devlet anlayışımızı da geliştiren bir unsurdur. Geçmişten günümüze, kamu görevlileri sendikacılığında sendikalılaşma oranı sürekli artış gösterme eğiliminde olmuştur. Oransal olarak baktığımızda şu an memurlarımızın yaklaşık yüzde 74’ü sendikalıdır.”

Bakan Işıkhan, 2002 yılından beri özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişikliklerin hayata geçirildiğine vurgu yaparak, bunlardan en önemlisinin şüphesiz kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile de belirlenebilmesine imkan sağlayan 2010 Anayasa referandumu ve bu hakkın kullanımını düzenleyen yasanın 2012 yılında yürürlüğe girmesi olduğunu aktardı.

“Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında çok sayıda mevzuat değişiklikleri gerçekleştirdik”

Işıkhan, “Bu doğrultuda, Bakanlığımızın sosyal devlet perspektifimizi temsil eden bir kurum olması ve çalışma hayatının en önemli aktörleri olarak gördüğümüz sendikalarımıza verdiğimiz büyük önem, yine bu değişimin en önemli sebeplerinden birisidir. Diğer taraftan, kamu personel mevzuatında başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere diğer mevzuatlarda kamu personelinin mali ve sosyal haklarında çok sayıda değişiklikler gerçekleştirdik” diye konuştu.

Kamu personel yönetiminde çözülemeyeceği düşünülen bütün sorunların tek tek çözüme kavuşturulduğunu belirten Bakan Işıkhan, “Memurların hafta sonu şehir dışına çıkış yasağından tutun, kamuda başörtüsü yasağına kadar pratikte hiçbir şekilde anlam ifade etmeyen son derece anti-demokratik birçok uygulama kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanları için gelecekte yapılacak hizmetlerin en sağlam teminatının, geçmişte yapılmış olan reformlar olduğunu belirten Işıkhan, “Biz birlikte güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Bugünlere birlikte geldik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzdan aldığımız motivasyonla, birlikte yürümeye, sizleri daha çok dinlemeye ve birlikte hareket etmeye devam edeceğiz inşallah. Sosyal diyalog temasıyla gerçekleştirdiğimiz Kamu Personeli Danışma Kurulu Kasım ayı toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” değerlendirmelerinde bulundu. – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x